aa
 
Opletalova 1626/36, 11000 Praha 1  
 
 

 

 


Služby týkající se správy nemovitostí

Společnost nabízí pro majitele obytných, administrativních objektů a komerčních staveb provádění komplexní správy, včetně možnosti správy jednotlivých nájemních prostorů a to s celorepublikovou působností.

 • Agenda nájemníků
 • Komplexní správa objektů
 • Technická dokumentace

Agenda nájemníků

 • vedení evidence o bytech
 • vyhotovení předpisů plateb nájemného
 • předpis záloh na dodávané služby
 • podklady pro návrh nájemních smluv a jejich dodatků
 • zajišťování odečtu měřičů spotřeby dodávaných médií
 • vyúčtování záloh na služby (minimálně 1x ročně)
 • vedení evidence plateb a vypracovávání přehledu plateb nájemného a záloh na služby
 • kontrolní činnost plateb včetně přípravy na následné řešení se zastupující advokátní kanceláří

Komplexní správa objektů

 • zajištění dodávek elektrické energie, plynu, vody, odvodu odpadních vod
 • zajištění úklidu a kontrol jeho provádění
 • zajištění fyzické a elektronické ostrahy objektu
 • zajištění odvozu pevného odpadu
 • zajištění potřebných prohlídek, kontrol a revizí
 • zajištění služeb odstraňujících vzniklé havárie v objektu
 • zpracování návrhu oprav

Technická dokumentace

 • vedení technické dokumentace o objektu
 • vedení technické dokumentace o revizích a kontrolách
 • zpracování plánu potřebných revizí a kontrol technologických souborů objektu

Zpět

 

 
Sídlo společnosti