aa
 
Opletalova 1626/36, 11000 Praha 1  
 
 

 

 


Inženýrská a projektová činnost v oblasti pozemních staveb

Zpracujeme projektovou dokumentaci v rozsahu:

 • návrh stavby - studie
 • návrh na využití a optimalizaci dispozičního a prostorového řešení
 • pro územní řízení přikládanou k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby
 • pro stavební řízení přikládanou k žádosti o stavební povolení
 • pro provedení stavby s propracovanými detaily jednoznačně určující požadavky na kvalitu a vlastnosti stavby
 • u realizovaných staveb se vykonává autorský dozor projektanta
 • inženýrská čínnost

Obstarání všech potřebných vyjádření a dokumentů pro získání:

 • rozhodnutí o umístění stavby
 • stavebního povolení
 • kolaudačního rozhodnutí

Provádění technického dozoru investora - přejímání dokončených stavebních výkonů, sledování stavby, řešení změn 

Pasportizace objektů:

 • provedení zaměření stávajícího objektu
 • vypracování stavebně historického průzkumu
 • vypracování pasportu objektu s popisem konstrukcí a vybavení včetně vytvoření fotodokumentace

Zpět

 

 
Sídlo společnosti